Nazwa
Miasto
Nip/Regon

Województwo:

Kwota
od: do:
 
Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje zmiany w przepisach dotyczących wnoszenia skarg na czynności komornika.
Przedmiotem przelewu mogą być zindywidualizowane części wierzytelności przyszłej.
Za kilka miesięcy wejdą w życie zmiany w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji, które mają na celu przyspieszenie rozpoznawania spraw egzekucyjnych...

       

 

          OFERTA GIEŁDY DŁUGÓW

 

  • Publikacja wierzytelności na portalu Europejskiej Giełdy Długów - w ramach tej usługi, która jest szczegółowo opisana w regulaminie Giełdy, klienci mają prawo bez ograniczeń zgłaszać swoje wierzytelności w formie ofert sprzedaży. Każde zgłoszenie wierzytelności na Giełdę jest sprawdzane w zakresie warunków formalnych, jednak to klient odpowiada za prawdziwość swojej oferty. Publikacja wierzytelności w celu jej zbycia przy udziale portalu Europejskiej Giełdy Długów, ma wyjątkową i nie powtarzalne zalety tj. każda wierzytelność w tym i dłużnik nie są anonimowi, gdyż Giełda jest widoczna i odnajdowana w ogromnych zasobach internetu. Dzięki Giełdzie ok. 10 milionów internautów w Polsce i setki milionów internautów na świecie mogą odnaleźć twojego dłużnika. Zgodnie z polityką reklamową i operacyjną Giełdy, wierzytelności są łatwo odnajdowane za pomocą wyszukiwarek takich jak Google, Onet, WP, Interia i innych. Jedną z najważniejszych zalet Giełdy w zakresie wyszukiwania długów jest fakt, że każda zgłoszona na Giełdę oferta wierzytelności po ok. siedmiu dniach jest odnajdowana na wyszukiwarce Google tj. przez użycie nazwiska, nazwy lub frazy danego dłużnika. W takiej sytuacji dłużnik nie może liczyć na to, że nie zostanie odnaleziony, gdyż wpisując jego dane na wyszukiwarce Google - jego potencjalny kontrahent dowie się z kim ma do czynienia.  Dzięki tej usłudze nasza Giełda w prosty i szybki sposób doprowadza do odzyskania pieniędzy przez klientów Giełdy, gdyż dłużnicy z obawie przed utratą dobrego imienia spłacają swoje zadłużenie. Nasi Klienci dzięki współpracy z Giełdą oszczędzają swój czas, gdyż przekazują sprawę długu w ręce profesjonalistów jest kadra Europejskiej Giełdy Długów. Jednak najważniejszym atutem jest, to że klienci szybko odzyskują swoje pieniądze dzięki naszej Giełdzie.

 

  • Wykup wierzytelności za gotówkę - co dotyczy głównie wierzytelności bezspornych i wymagalnych wynikających ze zobowiązań w ramach obrotu gospodarczego. Klienci, którzy zgłoszą swoje wierzytelności do sprzedaży za pośrednictwem Europejskiej Giełdy Długów mogą otrzymać ofertę zbycia danych wierzytelności na rzecz Giełdy lub jej inwestorów. Warunkiem jest dokonanie weryfikacji (sprawdzenia) poszczególnych wierzytelności przez zespół oceny ryzyka EGD. Jeżeli dana wierzytelność przejdzie pozytywnie sprawdzenie, wówczas Pracownicy EGD indywidualnie kontaktują się z klientem, któremu jest przedstawiana propozycja sprzedaży danej wierzytelności. Jeżeli między Giełdą a klientem nie dojdzie do porozumienia, co do ceny lub procedury przelewu wierzytelności wówczas dana wierzytelność pozostaje w dalszym ciągu na portalu EGD.

 

  • Powierniczy przelew wierzytelności - jest to dochodzenie roszczeń finansowych przez Giełdę we własnym imieniu wobec dłużnika, gdy klient Giełdy podpisze umowę warunkową cesji wierzytelności z Giełdą. W takiej sytuacji Giełda ponosi koszty sądowe, egzekucyjne i inne związane z danym roszczeniem. Klient Giełdy, który podpisał taką cesję otrzymuje ustaloną kwotę wierzytelności po jej odzyskaniu od dłużnika. Zaletą takiego zlecenie jest to, że klient nie musi ponosić kosztów dochodzenia swojej wierzytelności a wykonuje to wyspecjalizowana kadra Giełdy, która posiada profesjonalnych prawników. Wynagrodzeniem Giełdy w takiej sytuacji jest ustalony procent wierzytelności przekazanej w ramach cesji.

 

  • Windykację wierzytelności - w takim przypadku klient zleca dla EGD dochodzenie roszczeń finansowych w jego imieniu i na jego rzecz, zaś wynagrodzenie Giełdy wynika jedynie z prowizji. Prowizja za windykację wynosi od 2 do 30 procent od kwot, które klient otrzyma na swój rachunek. Giełda indywidualnie ustala z klientem wysokość prowizji oraz zasady działania w związku z poszczególnymi sprawami. Wynagrodzenie prowizyjne Giełdy jest uzgadniane z klientem przy zlecaniu sprawy, gdzie pod uwagę bierze się etap danego zlecenia (sprawa przed sądowa, sądowa, egzekucyjna, po bezskutecznej egzekucji), wartość danej wierzytelności i okres przedawnienia. Jednak aby pracownicy Giełdy mogli realizować dane zlecenie i wobec dłużnika, klient jest zobowiązany do udzielenia stosownego pisemnego pełnomocnictwa.