Nazwa
Miasto
Nip/Regon

Województwo:

Kwota
od: do:
 
Wykaz Sądów Okręgowych i Rejonowych podległych Sądowi Apelacyjnemu w Białymstoku
Izby i Kancelarie Komorników Sądowych w Polsce
Lista komorników sądowych Izby Komorniczej we Wrocławiu

Dłużnik

Dłużnik to osoba fizyczna lub prawna, która jest zobowiązana zgodnie z przepisami prawa do zapłaty określonej kwoty (np. wierzytelności głównej, odsetek, kosztów procesu itp.) na rzecz swojego wierzyciela, którym jest Klient Europejskiej Giełdy Długów. Wszystkich Klietów, których dłużnicy nie wykazują chęci zapłaty zapraszamy do zapoznania się z funkcjonowaniem Giełdy. Zaraz po decyzji wierzyciela o wystawieniu swojego dłużnika na Giełdę każdy dłużnik jest pisemnie informowany o tym fakcie. Nasza firma zajmuje się wszystkimi formalnościami związanymi z tym postępowaniem. Niejednokrotnie już na tym etapie dłużnik jest skłonny uregulować swoje rachunki z wierzycielem. Jeśli jednak do tego nie dojdzie, informacja o jego długach jest upubliczniana. Następnie wierzyciel może sprzedać na giełdzie wierzytelności, jakie on i dłużnik mają względem siebie. Jak łatwo dostrzec jest to o wiele prostszy sposób odzyskania pieniędzy niż postępowanie sądowe. Jednocześnie dłużnik jest umieszczany w rejestrze dłużników, co może znacznie utrudnić jego działalność na rynku. Wielu Klientów przekonało się o łatwości tego systemu oraz korzyściach jakie ze sobą niesie. Dzięki Giełdzie relacje wierzyciel – dłużnik stają się jak najbardziej oficjalne i zunifikowane, ale nie wymagają niejednokrotnie utrudnionego procesu sądowego.