Nazwa
Miasto
Nip/Regon

Województwo:

Kwota
od: do:
 
Wykaz Sądów Okręgowych i Rejonowych podległych Sądowi Apelacyjnemu w Białymstoku
Izby i Kancelarie Komorników Sądowych w Polsce
Lista komorników sądowych Izby Komorniczej we Wrocławiu

Rejestr dłużników

Europejska Giełda Długów Sp. z o. o. w Warszawie prowadzi nowoczesny rejestr dłużników. Jest to swoisty spis osób fizycznych lub prawnych, które są zobowiązane zgodnie z przepisami prawa do zapłaty określonej kwoty (np. wierzytelności głównej, odsetek, kosztów procesu itp.) na rzecz swojego wierzyciela, którym jest Klient Europejskiej Giełdy Długów. Zgłoszeni przez naszych Klientów dłużnicy, zapełniają rejestr dłużników. Nasza firma ciągle udoskonala swoje metody i zyskuje coraz większe zaufanie wśród swoich odbiorców. Ta forma odzyskiwania pieniędzy okazała się być bardzo skuteczna, a co więcej o wiele szybsza od postępowania sądowego. Wpisanie na rejestr dłużników, bądź samo zawiadomienie o planowanym wpisie, niejednokrotnie wystarczy, by dłużnik uregulował swoje rachunki z wierzycielem. Rejestr dłużników jest jawny, dlatego osoby prawne bądź fizyczne znajdujące się na nim często mają problemy w kontaktach handlowych badź utrudniony dostęp do usług finansowych czy telekomunikacyjnych. Ich działalność na rynku może być poważnie utrudniona. Jeśli rejestr dłużników budzi jakieś wątpliwości albo istnieją niejasności związane z funkcjonowaniem Europejskiej Giełdy Długów chętnie odpowiemy na pytania. Kontakt znajduje się na sronie internetowej Giełdy – www.gieldadlugi.eu.