Nazwa
Miasto
Nip/Regon

Województwo:

Kwota
od: do:
 
Wykaz Sądów Okręgowych i Rejonowych podległych Sądowi Apelacyjnemu w Białymstoku
Izby i Kancelarie Komorników Sądowych w Polsce
Lista komorników sądowych Izby Komorniczej we Wrocławiu

Giełda długów

Europejska Giełda Długów Sp. z o. o. w Wraszawie działa wg najwyższych standardów i najnowocześniejszych narzędzi, jakie dostarcza technologia. Każdy obsługiwany Klient traktowany jest indywidualnie, a jego sprawa rozpatrywana z najwyższą uwagą. Giełda Długów zdobyła zaufanie wielu Firm doprowadzając do odzyskania wierzytelności na etapie polubownym bez konieczności interwencji sądowej. Coraz więcej Klientów przekonuje się, że sprzedaż wierzytelności jest najszybszym i najskuteczniejszym sposobem odzyskania swoich pieniędzy, jednocześnie nie angażując sił i środków w kosztowne i długotrwałe dochodzenie roszczeń od dłużnika metodami tradycyjnymi. Giełda Długów oferuje szeroki i kompeksowy zakres swoich usług. Głównym jej działaniem jest przyjmowanie zgłoszeń wierzytelności oraz powiadamianie dłużników o tym fakcie. Co więcej, Giełda Długów realizuje zlecenia pośrednictwa w obrocie wierzytelnościami oraz prowadzi rozliczenia świadczonych usług. Można więc całkowicie powierzyć daną sprawę specjalistom. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, jaką posiada Giełda Długów. Znajdują się tam propozycje dla Klientów indywidualnych jak i multi-klientów, którzy mają trochę inne oczekiwania i cele. Warto wspomnieć, że podstawą prawną, dzięki której działa Giełda Długów jest ustawa z dnia 14.02.2003r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U.03.50.424 z późn. zm.).