Nazwa
Miasto
Nip/Regon

Województwo:

Kwota
od: do:
 
Koniec Bankowego Tytułu Egzekucyjnego, to dobry sygnał dla branży windykacyjnej. Specjaliści oceniają, że banki będą wyprzedawać portfele długów albo zlecać obsługę zewnętrznym firmom.
Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu upadłościowym jest zgłoszenie wierzytelności przez wierzyciela upadłego.
Nie można domniemywać doręczenia jeśli pismo dostarczono wadliwie.

 

EUROPEJSKA GIEŁDA DŁUGÓW Sp. z o. o.

 

   Siedziba spółki:

   00-116 Warszawa,

   ul. Świętokrzyska 30 lok. 63

 

    Siedziba zarządu spółki:

   Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego

   10 lok. 1

   15-111 Białystok,

   tel. (+48) 85 733 7103

   tel. (+48) 85 672 3036

 

    e-mail : biuro@gieldadlugi.eu

 

KRS 0000069764, NIP 5422737671, REGON 052020580,
Kapitał Zakładowy 234 000,00 PLN - w całości opłacony
Sąd Rejonowy dla m.st. Waraszawy,  XIII  Wydział Gospdarczy KRS
Spółka założona w 2001 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Możesz również się skorzystać z poniższego formularza:
Nadawca:
Adres E-mail:
Treść wiadomości:
Jak do nas trafić ?
 
Mapa google