Nazwa
Miasto
Nip/Regon

Województwo:

Kwota
od: do:
 
Koniec Bankowego Tytułu Egzekucyjnego, to dobry sygnał dla branży windykacyjnej. Specjaliści oceniają, że banki będą wyprzedawać portfele długów albo zlecać obsługę zewnętrznym firmom.
Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu upadłościowym jest zgłoszenie wierzytelności przez wierzyciela upadłego.
Nie można domniemywać doręczenia jeśli pismo dostarczono wadliwie.

                                      

 

                                           

Europejska Giełda Długów Sp. z o. o. w Warszawie prowadzi działalność od 2001 roku

wg najwyższych standardów najnowocześniejszych narzędzi, jakie dostarcza

technologia, gdzie każdy z Klientów traktowany jest indywidualnie.

Zalety Naszej Giełdy to:
 
♦ profesjonalna kadra Giełdy Długów
♦ skuteczność działania
♦ mobilność pracowników Giełdy
♦ szybka i trafna weryfikacja wierzytelności
♦ nowoczesna technika wspierająca działalność Giełdy
♦ bezpłatny wgląd do bazy oferowanych wierzytelności
♦ niskie ceny
♦ europejski zasięg działania
♦ możliwość dopasowania indywidualnej oferty do potrzeb klienta
 
Giełda Długów świadczy usługi:
 
♦ gotówkowego wykupu wierzytelności od klientów-po pozytywnej weryfikacji
♦ powierniczego skupu wierzytelności

♦ windykacji krajowej i zagranicznej
♦ weryfikacji kontrahentów handlowych
♦ przyjmowania zgłoszeń wierzytelności do publikacji na portalu EGD
♦ powiadamiania dłużników o zgłoszeniu jego zadłużenia na giełdę
♦ administrowania giełdą i rozliczanie działań giełdowych
♦ prowadzenia bieżącej kampanii reklamowej

♦ prowadzenia windykacji i monitoringu spłat dłużników
♦ utrzymywania kontaktu z klientami w tym w zakresie informowania o ofertach kupna
♦ weryfikowania zgłaszanych wierzytelności w zakresie formalno - prawnym
♦ pośredniczenia w sprzedaży lub kupnie wierzytelności wg zlecenia
♦ obsługiwania bazy danych zgromadzonych na portalu giełdy

 

Giełda Długów działa zgodnie z prawem na podstawie:

 

art. 4 ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych Dz.U. z 2010 roku, Nr 81, poz. 530 z późniejszymi zmianami, 

- art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.