Nazwa
Miasto
Nip/Regon

Województwo:

Kwota
od: do:
 
Wykaz Sądów Okręgowych i Rejonowych podległych Sądowi Apelacyjnemu w Białymstoku
Izby i Kancelarie Komorników Sądowych w Polsce
Lista komorników sądowych Izby Komorniczej we Wrocławiu
Aktualności
Zasady działania Biur Informacji Gospodarczej w Posce
Zasady zbywania i nabywania wierzytelności
Egzekucja z udziałów w Spółce z o. o. i wykonywanie uprawnień przez wierzyciela
Kiedy warto sprzedawać wierzytelność, Sprzedaż z określonym terminem płatności, Od czego zależy cena sprzedaży długu
Zasady cesji wierzytelności
Podstawy prawne obrotu wierzytelnościami
Kiedy odpowiada się za długi małżonka? Nowe zasady: dotyczy zobowiązań zaciągniętych od 20 stycznia 2005 r.! WAŻNE! Jeżeli zaciągnięte bez zgody drugiego małżonka zobowiązanie jest związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, wierzyciel będzie mógł dodatkowo wyegzekwować należności z należących do majątku wspólnego przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.
Europejski Tytuł Egzekucyjny